ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.63 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.97 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.62 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.63 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน