ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.65 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.31 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.99 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน