ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน