ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน