ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 99.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.43 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.65 ทอง 10  
11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.65 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน