ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน