ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.22 ทอง 6  
7 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน