ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.32 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน