ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน