ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน