ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน