ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสมาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน