ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน