ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน