ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน