ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน