ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน