ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน