ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
10 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน