ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน