ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน