ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน