ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน