ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนเสมาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน