ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน