ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 65.40 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 64.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 62.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 56.40 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน