ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 56.60 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน