ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน