ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
9 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
11 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน