ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน