ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 65.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน