ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน