ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน