ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.34 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน