ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน