ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน