ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
11 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน