ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังราง(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
9 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน