ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน