ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน