ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสมาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน