ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 4  
8 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 48 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน