ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.47 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.17 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.03 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.02 เงิน 9  
10 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.48 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.69 เงิน 11  
12 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 61.69 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน