ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 97.22 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.09 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.82 ทอง 5  
6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.57 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.29 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.06 เงิน 10  
11 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.82 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน