ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน