ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน