ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน