ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.10 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.20 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 60.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน