ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 46.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 40.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 31 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 12 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน