ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน